An Unknown Aircrafi Emerged From The Clouds In The Im mediate Vicinity Of The Plane (VIDEO)

Trên máy bay, một hành khách đã ghi lại một số cảnh quay rất đáng kinh ngạc về UFO.

Một trong những vụ nhìn thấy UFO rõ ràng và hấp dẫn nhất từng được ghi lại đã xảy ra trong một chuyến bay thường lệ ở Đức.

Một UFO không xác định xuất hiện từ những đám mây trong video được ghi lại ở Đức ở mốc 15 giây. Một UFO bất ngờ nổi lên gần cánh máy bay.

Không có mô tả chính thức về vật thể, mặc dù thực tế là hầu hết người dùng mạng xã hội mô tả các bức ảnh là “tàu vũ trụ”.

UFO xuất hiện từ hư không trong khu vực giữa các đám mây, như bạn có thể thấy trong video. Trước khi biến mất trên bầu trời, nó bay nhanh song song với máy bay.

Xem video dưới đây:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.